Սեյրան Սահակյան

Կառավարող գործընկեր

seyransahakyan@wesolve.am

Իրավաբանության հանդեպ Սեյրանի հետաքրքրությունը ստիպեց նրան 2021 թվականի սկզբին համահիմնել «We Solve Law Firm» ՍՊԸ-ն, որտեղ նա ներկայումս գործում է որպես կառավարող գործընկեր։ Առևտրային իրավունքի և միջազգային բիզնես իրավունքը առանձնահատուկ կարևորություն ունեն Սեյրանի համար, որում վերջինս, գերազանցելով ինքն իրեն, հաճախորդներին տրամադրում է որակյալ իրավաբանական խորհրդատվություն և ծառայություն:

Սեյրանի ակադեմիական նվաճումները արտացոլում են նաև նրա նվիրվածությունը ուսումնառությանը։ Նա ունի Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության բակալավրի աստիճան քաղաքացիական իրավունքի մասնագիտացմամբ, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի իրավունքի մագիստրոսի կոչում բիզնես իրավունքի մասնագիտացմամբ և Ավստրալիայի Մելբուռնի համալսարանի առևտրային իրավունքի մագիստրոս կոչում:

Ընդհանուր առմամբ, Սեյրանի աշխատանքային և ուսումնական փորձը նրան ոլորտում դարձնում են որակյալ իրավաբան, իսկ հաճախորդներին հնարավորինս լավագույն ծառայություններ մատուցելու նրա նվիրվածությունը ակնհայտ է նրա աշխատանքում:

Մենք մատուցում ենք բարձրորակ իրավաբանական ծառայություններ


Մենք վարում և հաջողությամբ ավարտում ենք դատական գործերը և գործարքները։ Մեր սկզբունքը Ձեր խնդրին արագ և շահավետ լուծում տալն է, այդ պատճառով մեր իրավաբանները մասնագիտացված են համապատասխան իրավունքի ճյուղի ամենանեղ ասպեկտներում։